Αναρτήσεις

Observer Design Pattern

Εγκατάσταση Python σε Windows / Linux

Τι είναι το JWT;

Το Red Dead Redemption σε PC;;;;

Δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε το env() εκτός μέσα από τα config files (config/*.php)

Ήρωες της Πληροφορικής Νο5: Bram Cohen

Ένας υπολογιστής στον Browser

Ο εθισμός στους υπολογιστές....το 1980

Οι πιο συχνοί κωδικοί πρόσβασης

Πέντε (5) βιβλία που μου άλλαξαν τη ζωή

Μάθε τυφλό σύστημα, μπορείς!

Χρήσιμα προγράμματα #1 - LocalSend

Τα βασικά του Καθαρού Κώδικα